Trong những năm vừa qua, Trường Mầm Non Cộng Đồng Tí Hon – Little People là một ngôi trường đào tạo uy tín, được đông đảo Phụ huynh tin tưởng và lựa chọn đồng hành. Vậy điều gì đã làm nên chất lượng đào tạo giúp khẳng định thương hiệu Little People? Câu trả lời nằm trong các chuẩn mực mà chúng tôi luôn nỗ lực duy trì hàng ngày.

  1. Chuẩn mực về tuyển dụng và đào tạo Giáo viên: Giáo viên ứng tuyển vào Little People đều được Ban Giám Hiệu đánh giá trình độ chuyên môn từ đó lên kế hoạch tuyển dụng và đào tạo chính thức.
  2. Chuẩn mực về nội dung và chất lượng đào tạo: thể hiện chi tiết đến từng nội dung giáo án và các tài liệu giảng dạy để góp phần chuẩn hoá nội dung đào tạo ở tất cả các lớp, khối. Công tác dự giờ định kỳ và đột xuất sẽ giúp Giáo viên liên tục rút kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn.
  3. Chính sách và chế độ dành cho đội ngũ Giáo viên: với quan niệm “tinh hoa của giáo dục nằm ở người thầy”, chính sách và chế độ lương thưởng tại Little People được xây dựng để đánh giá một cách công bằng và kịp thời ghi nhận những nỗ lực của từng cá nhân.
  4. Các tiêu chí đánh giá trẻ: là một chuẩn mực quan trọng giúp Ban Giám Hiệu và người Giáo viên kịp thời xây dựng chiến lược hỗ trợ cho từng cá nhân.

 

 

Related posts

Biểu phí

Áp dụng học từ 03/09/2019 HỌC PHÍ Nhóm tuổi Học phí tháng Chương trình ưu đãi Nhà trẻ (18-24 tháng) 4.000.000 ·           5% khi đóng trọn Niên...

Homepage (kinder)

We will take care of your kidsPopular information Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut...

Posted

Các phân môn Nghệ thuật

Dưới góc nhìn của Tâm lý học thì nghệ thuật rất cần thiết cho quá trình phát triển và hình thành đời sống nội tâm của một cá nhân. Nghệ thuật tác...

Posted