BIỂU PHÍ CƠ SỞ LÁI THIÊU, TP. THUẬN AN

Áp dụng từ 01/02/2021

1. Học phí chương trình Mầm Non tăng cường: 

Nhóm tuổi Học phí tháng Các chính sách
Tiny 1 (18 – 24 tháng) 4.200.000 vnđ
 • Ưu đãi 5% khi đóng trọn Niên khóa.
 • Ưu đãi 10% dành cho con thứ hai trở đi.
 • Học phí thu theo Quí (3 tháng), trừ tháng làm quen đầu tiên. 
Tiny 2 (25 – 36 tháng) 3.800.000 vnđ
Little 1 (Mầm – 3 tuổi) 3.600.000 vnđ
Little 2 (Chồi – 4 tuổi) 3.600.000 vnđ
Little 3 (Lá – 5 tuổi)

Lịch học hàng ngày:

 • Thứ hai – Thứ sáu: 7g sáng đến 4g30 chiều
 • Thứ bảy: 7g sáng đến 11g trưa

2. Học phí chương trình Mầm Non Tích hợp HighScope:

Nhóm tuổi Học phí tháng Các chính sách
Little 1 (Mầm – 3 tuổi) 5.500.000 vnđ
 • Ưu đãi 5% khi đóng trọn Niên khóa.
 • Ưu đãi 10% dành cho con thứ hai trở đi.
 • Học phí thu theo Quí (3 tháng), trừ tháng làm quen đầu tiên. 
Little 2 (Chồi – 4 tuổi) 5.800.000 vnđ
Little 3 (Lá – 5 tuổi) 6.300.000 vnđ

Lịch học hàng ngày:

 • Thứ hai – Thứ sáu: 7g sáng đến 4g30 chiều

3. Các khoản phí khác áp dụng cho cả hai chương trình:

Khoản mục Thành tiền  Diễn giải
Phí cơ sở vật chất 3.000.000 vnđ/năm học
 • Chỉ đóng 1 lần duy nhất khi nhập học
Tiền ăn Tiny & Little 1

Tiền ăn Little 2 & 3

 • 300.000 vnđ/tuần
 • 350.000 vnđ/tuần
 • Tiền ăn tính theo tuần thực học. Bao gồm 3 bữa ăn, 2 lần sữa & 1 lần nước trái cây
Phí Sinh hoạt chính khoá
(Tháng 9 – Tháng 5)
 • 2.500.000 vnđ/HKI
 • 2.000.000 vnđ/HKII
 • Các dự án + dụng cụ học tập và dụng cụ sinh hoạt cá nhân của trẻ
Dã ngoại Chính khoá
(Tháng 9 – Tháng 5)
2.500.000 vnđ/năm học
 • Vé tham quan, chi phí tổ chức dã ngoại (không dành cho các lớp Nhà trẻ).

4. Hình thức thanh toán:

 • Phụ huynh có thể thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản theo thông tin:

CÔNG TY TNHH LITTLE PEOPLE

Số TK: 0281000421604 tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Bình Dương

 • Vui lòng ghi rõ tên học sinh, mã số lớp và nội dung chuyển khoản

 

 

Related posts