Lớp học HighScope tại Little People tuân thủ 100% mô hình giáo dục HighScope với sự kết hợp của 4 yếu tố quan trọng góp phần tạo nên phương pháp giáo dục Active Learning:

  • Adult-Child Interaction (Tương tác giữa Giáo viên và Trẻ)
  • Learning Enviroment (Môi trường học tập)
  • Daily Routine (Thời khoá biểu)
  • Assessment (Công cụ đánh giá)

 

Adult-Child Interation – Tương tác giữa Giáo viên và trẻ

Giáo viên đóng vai trò là đối tác, cùng làm việc và giao tiếp với trẻ bằng ngôn ngữ hoặc hành động để khuyến khích trẻ. Chiến lược quan trọng được áp dụng trong các giờ học HighScope là sự chia sẻ quyền kiểm soát giữa giáo viên và trẻ, trao đổi như một đối tác để hỗ trợ và khuyến khích trẻ tự khám phá và tự giải quyết vấn đề.

Learning Enviroment – Môi trường học tập

Để tạo ra một môi trường học tập thân thuộc và chủ động cho trẻ, người Giáo viên sẽ linh động tuỳ theo hứng thú của trẻ mà them vào hoặc bớt ra các nguyên vật liệu mở, đa dạng và phù hợp với văn hoá, sự hiểu biết của trẻ. Toàn bộ các nguyên vật liệu mở trong lớp học HighScope cần được phân loại, dán nhãn giúp trẻ nhận biết và dễ dàng thực hiện ý tưởng của mình.

Daily Routine – Thời khoá biểu học tập

Một thời khoá biểu được sắp xếp hợp lý giữa các hoạt động và thống nhất mỗi ngày giúp trẻ quen thuộc và tự tin hơn. Với thời khoá biểu của chương trình HighScope, trẻ sẽ có thời gian để làm việc cá nhân, tương tác với bạn và tham gia vào các hoạt động nhóm nhỏ lẫn hoạt động dành cho cả lớp. Ngay cả giờ ăn và sinh hoạt khác, người Giáo viên vẫn có thể sử dụng các chiến lược hỗ trợ phát triển kỹ năng tự phục vụ và vận động thô, vận động tinh. Tâm điểm của Thời khoá biểu trong ngày chính là qui trình PLAN-D0-REVIEW, trong đó trẻ là người quyết định ý tưởng và các thực hiện ý tưởng của mình sau đó chia sẻ với cô và các bạn quá trình thực hiện và điều mình rút ra được từ những thất bại. Những kỹ năng tư duy này liên kết và kích thích chức năng điều hành của não bộ, hình thành kỹ năng quan trọng, cần có cho sự thành công ở các bậc học tiếp theo và trọn đời mỗi con người.

Assement – Công cụ đánh giá

Quá trình đánh giá thường xuyên thể hiện qua các ghi chú, quan sát và thu thập của người Giáo viên trong suốt quá trình chơi tự do, thực hiện ý tưởng và tất cả các hoạt động trong ngày của trẻ. Công cụ đánh giá này giúp Giáo viên tiếp cận với mức độ phát triển riêng của từng cá nhân từ đó lên kế hoạch hỗ trợ và thiết kế các hoạt động giáo dục có chủ đích.

Lớp học HighScope tại Little People với đầy đủ các góc chơi và vật liệu mở theo đúng tinh thần của chương trình giáo dục HighScope

Related posts

About Us

Few words about Kindergarten Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna...