Bản tin tháng 09.2020

CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG KỲ Hoạt động thường niên trong hai tháng 9 và 10 của niên khoá là kế hoạch tầm soát sức khoẻ cho toàn bộ học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường. Tiếp đến là công tác đào tạo thường kỳ dành cho đội ngũ Giáo viên, nhằm đảm bảo