Cuối tuần rồi, chúng ta trồng cây thôi!!!

Hoạt động nằm trong chủ đề “My Garden” giúp trẻ tìm hiểu về cây và hình thành thói quen chăm sóc cây cối. Trong ảnh là các bạn lớp Little 1 đang tìm hiểu về sự nảy mầm của hạt bắp. Các bạn tự tay mình gieo hạt và tưới nước.

Cuối hoạt động, các bạn cùng hứa với cô là sẽ chăm sóc, tưới cây mỗi ngày! Chúng ta cùng chờ xem các bạn nhỏ này có giữ lời hứa cuả mình hay mỗi lần lên sân chơi là mải mê với các đồ chơi ngoài trời nhé!

highscope-trongcay-1

 

highscope-trongcay-2

 

highscope-trongcay-3

 

highscope-trongcay-4

 

highscope-trongcay-5

 

highscope-trongcay-6

 

highscope-trongcay-7

 

highscope-trongcay-8

 

highscope-trongcay-9

Related posts