Mối quan hệ giữa Nhà trường và Gia đình

Thông tin liên lạc giữa Nhà trường và Gia đình là một yếu tố quan trọng giúp hình thành mối quan hệ tin tưởng và hỗ trợ trong quá trình chăm sóc và dạy dỗ trẻ. Khi đã là một thành viên thuộc “Cộng đồng tí hon”, Quí Phụ huynh sẽ thường xuyên nhận được các thông tin cập nhật về tình hình phát triển của con em qua các kênh sau:

  • Lịch hoạt động và nội dung giáo dục hàng tuần.
  • Cập nhật tình hình học tập từng môn mỗi 2 tuần.
  • Báo cáo cuối kỳ theo dõi quá trình học tập của từng cá nhân trong các mặt phát triển
  • Họp Phụ huynh 1:1 vào cuối mỗi năm học để gặp gỡ Giáo viên trao đổi về sự phát triển của con em trong niên học vừa qua.
  • Các nội dung Trò chuyện với Phụ huynh hoặc Gặp gỡ Chuyên gia để cùng chia sẻ những thông tin về định hướng giáo dục và các kiến thức nuôi dạy con cần thiết.

Trên hết, nhà trường mong muốn xây dựng một mối quan hệ tích cực và tin tưởng với phụ huynh, dựa trên các yếu tố sau:

  • Hệ thống camera tại các lớp được chia sẻ với Phụ huynh.
  • Đội ngũ Giáo viên được yêu cầu hành xử chuyên nghiệp và công bằng nhất có thể với mọi Phụ huynh, mọi trẻ. Các giá trị đạo đức cốt lõi của tổ chức sẽ là kim chỉ nam giúp định hình nguyên tắc ứng xử chung của tất cả các thành viên.
  • Ban Giám Hiệu nỗ lực xây dựng mối quan hệ tích cực, tin tưởng và đồng hành giữa Giáo viên và gia đình, qua đó mang lại hiệu quả tốt nhất cho chương trình giáo dục.

Các tiêu chuẩn nền tảng

Related posts

Typography

This should be H1 Heading This should be H2 Heading This should be H3 Heading This should be H4 Heading This should be H5 Heading This should be...

Home page (Categories slider)

Timeline 01.02 2020 Thông báo các biện pháp ngăn ngừa dịch Corona tại trường MN Little Peopleby quantriweb | Views 329 02.08 2016 Chương trình Hè...

Posted